Sommeruniversitet 2011

Sommeruniversitetet kan tilby studier for de som ønsker ekstra studiepoeng, trenger jobbkvalifikasjoner eller rett og slett er genuint intressert i de mange flotte natur- og kulturopplevelsene som Lofoten og Nord-Norge kan tilby og som også er en del av studiet. Se forøvrig annonsering på norsk og engelsk 
Fotograf: Kjell Ove Storvik
Midnattsol fotograf Kjell Ove Storvik
Pedagogisk enterprenørskap
Vi tilbyr kurs/studie i Pedagogisk entreprenørskap i Lofoten fra 12 - 29. juli. Kurset/studiet passer godt for lærere i grunnskole og videregående skole og barnehagepersonell samt alle som jobber med nærmiljø og lokalsamfunn. Kurset tilsvarer 5 studiepoeng, men kan kobles til en praktisk prosjektdel som gir 10 studiepoeng og eksamen ved Universitetet i Nordland.

Natur- og kulturbasert reiseliv
Vi tilbyr studie i natur- og kulturbasert reiseliv i Lofoten fra 2 - 19. august. Studiet passer godt for alle som jobber med eller er interessert i småskala kystreiseliv. Eksamen ved Høgskolen i Finnmark er en integrert del av studiet.

Økologisk økonomi
Vi tilbyr også et kurs/studie i økologisk økonomi tilsvarende 5 studiepoeng i Lofoten fra 2 - 19. august. Studiet passer for miljøinteresserte, økologiske produsenter, småskala reiseliv og lærere i samfunnsfag.

Generell informasjon
Vi skaffer hybler for tilreisende og vil også bistå med praksisarbeidsplasser i reiselivet for studentene så langt dette er mulig.

Søknadsfrist: 5. juni på mail eller per brev og hvor dokumentasjon av vitnemål/skole/studie legges ved for godkjenning til opptak. Generell studiekompetanse er minimumskrav, men realkompetanse vil bli vurdert.

Kostnader
Studentene må betale, semesteravgift NOK 500,-, studieavgift NOK 4 000,- for
5 studiepoeng og NOK 7 000,- for 10 studiepoeng.

Se forøvrig i menyen til venstre eller følg linken.

Publisert av Kurt-Eirik Hartviksen. Sist endret 30.05.2011
Fotograf: Kjell Ove Storvik
Hamnøy fotograf Kjell Ove Storvik
Fotograf: Kjell Ove Storvik
Kajaktur i Lofoten fotograf Kjell Ove Storvik
Fotograf: Kjell Ove Storvik
Ramberg fotograf Kjell Ove Storvik
Fotograf: Kjell Ove Storvik
Nusfjord fotograf Kjell Ove Storvik
OPUS-Lofoten
Besøksadresse
Vest-Lofoten VGS
Avd. Opus-Lofoten
Risaksla 25
8372 Gravdal

Postadresse
Vest-Lofoten VGS
Avd. Opus-Lofoten
Pb. 23
8376 Leknes
Telefon
: 75 65 45 00

Faks
: 76 08 19 40
Org.nr.
: 974 621 169
Åpningstid
: 08:00-15:30
kontaktperson
Telefon :
75654841
Mobil :
45665177
E-post :
Tittel :
Kontormedarbeider
Bunnhjørne
kontaktperson
Telefon :
75654786
Mobil :
48216781
E-post :
Tittel :
Kontormedarbeider
Bunnhjørne