Oljevernøvelse i Buksnesfjorden

I uke 38, 19-22. september skal NOFO gjennomføre oljevernøvelsen Skarv.
IUA LoVe skal gjennomføre sin del av øvelsen i Buksnesfjorden torsdag den 22. september.
Brannvesenet i Vestvågøy, ved Roger Vian, skal koordinere øvelsen lokalt og Sikkerhetssenteret på Gravdal har sagt ja til å delta.
Sikkerhetssentert har hatt et innledende møte med Roger Vian og Roar Hansen fra Brannvesenet i Vågan om hvordan øvelsen skal gjennomføres.

Det er bestemt at øvelsen skal ledes lokalt fra det nye møterommet på Sikkerhetssenteret, her kalt kontrollsenter. Det blir installert VHF og AIS til formålet.

Sikkerhetssentert har avklart med maritim avdeling i skolen om å stille "Skårungen" til disposisjon under øvelsen.

Det er bestemt at oppmøte skal være kl. 0900 nede på Sjøanlegget på Gravdal, hvor lenser og annet utstyr befinner seg. Oppstart av selve øvelsen skal ta til kl. 1000.

Det er skissert 3 scenarier det skal øves på:
  1. Oppsamling av oljesøl ved hjelp av ulike formasjoner av lenser
  2. Hindre oljesøl å nå land ved å sperre av et område med lenser
  3. Ringe inn et fartøy med lenser for å hindre oljelekkasje i å spre seg utover havet.
IUA står ansvarlig for øvelsen, og det skal delta om lag 20 personer fra det kommunale beredskapspersonellet.

Sikkerhetssentere skal delta med bemanning av Skårungen og fører av MOB-båt.

Sikkerhetssenteret skal også delta med teknisk bistand til aksjonsledelsen i kontrollsenteret.

Vi har tilbudt oss å dokumentere øvelsen ved hjelp av foto og video.

Vi har også tilbudt oss å stille redskapshallen på sjøanlegget til disposisjon til evaluering underveis og etter at øvelsen er avsluttet.

Vi ser frem til en spennende og lærerik øvelse som kan danne grunnlag for fremtidig samarbeid om oljevern i regionen.

Sikkerhetssenteret den 12. september 2011

Per Ole Johansen                                                                 Ben-Roger Hansen
DSC_0641 DSC_0642 DSC_0661 DSC_0663 DSC_0667 DSC_0668 DSC_0669 DSC_0676
Publisert av Kurt-Eirik Hartviksen. Sist endret 21.09.2011

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Kontaktinformasjon

OPUS-Lofoten
Besøksadresse
Vest-Lofoten VGS
Avd. Opus-Lofoten
Risaksla 25
8372 Gravdal

Postadresse
Vest-Lofoten VGS
Avd. Opus-Lofoten
Pb. 23
8376 Leknes
Telefon
: 75 65 45 00

Faks
: 76 08 19 40
Org.nr.
: 974 621 169
Åpningstid
: 08:00-15:30
Per Ole Johansen
Instruktør
Ben-Roger Hansen
Instruktør
Login for redigering