Nytt år med nye utdanningsmuligheter!

OPUS-Lofoten skal i sammarbeid med Høgskolen i Buskerud starte nytt høyskolestudium Metodeutvikling i språkopplærinen med vekt på suggesopedi" på Leknes.

Nå får du sjansen til å ta videreutdanning i suggestopedi. Er du ansatt i Nordland Fylkekommune får du dekket høgskolestudiet ”Metodeutvikling i språkopplæringen med vekt på suggestopedi”. Hverdagen kan være travel. Det er ikke alltid lett å finne gode didaktiske virkemidler som engasjerer og motiverer elevene. Hva med å lære en ny metode som gir både deg som lærer og elevene en mer gledesfylt og engasjerende hverdag?

Suggestopedi - ordet har sammenheng med det engelske ordet ”to suggest” å foreslå, tilby og ordet ”pedi” som er forkortelse for pedagogikk.
Det er en metode som har som mål å skape optimale læringsbetingelser gjennom å frigjøre hjernens reservekapasitet. Metoden skaper motivasjon for læring. Dette er en unison tilbakemelding fra tidligere studenter og deltakere.

Metoden kombinerer ulike didaktiske virkemidler som gjør opplæringen gledesfylt og interessant. Metoden benytter musikk, pedagogiske sanger, rapp, rollespill, aktiviteter, spill, konkurranser, humor, interessante dialog tekster, estetikk, grammatikk plakater, osv. Den er kreativ og strukturert på samme tid- alt er nøye gjennomtenkt for å fungere inn i en sammenheng. Elevene sier at undervisningen oppleves så engasjerende at de glemmer tid og sted! Hvis man skal lykkes, må det være kvalitet. Det får man med godt utdannede lærere. Meld deg på raskt for det er begrensede plasser på studiet. Studiet er på 15 studiepoeng med 4 samlinger over ett år med muntlig eksamen i slutten av januar 2013. Studiet vil være i Lofoten. Studiet er praktisk rettet for å kunne gi deg den didaktiske kompetansen du trenger for å kunne håndtere en metode med så rikt materiell.

Studiet er lagt ut på nettsiden til Høgskolen i Buskerud: http://www.hibu.no/studietilbud/larerutdanning/videreutda/suggestopedi

Publisert av Kurt-Eirik Hartviksen. Sist endret 20.02.2012

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Kontaktinformasjon

OPUS-Lofoten
Besøksadresse
Vest-Lofoten VGS
Avd. Opus-Lofoten
Risaksla 25
8372 Gravdal

Postadresse
Vest-Lofoten VGS
Avd. Opus-Lofoten
Pb. 23
8376 Leknes
Telefon
: 75 65 45 00

Faks
: 76 08 19 40
Org.nr.
: 974 621 169
Åpningstid
: 08:00-15:30
Eksterne linker
Login for redigering