(04.05.2009)

OPUS-Lofoten er Vest-Lofoten videregående skoles ressurssenter og avdeling for kurs og oppdragvirksomhet. Vi er godkjent etter NS-EN 9001:2000 standard for kvalitetssikring.

Folder
(27.03.2014)

Samtlige 20 som var oppe til muntlig språkprøve fra Vest-Lofoten videregående skole besto. 

20002467.JPG
(19.02.2014)

Cand.scient Per Blix er tilsatt som ny avdelingsleder ved OPUS Lofoten.


Per Blix har vært lærer og medarbeider i skolen vår over mange år, og det er svært hyggelig at han nå vil påta seg lederoppgaven ved en av våre viktige avdelinger, med svært mye utadrettet virksomhet. Vi på OPUS Lofoten ønsker han velkommen!

Tidligere leder ved Opus Lofoten, Knut Nikolaisen, går over i full stilling som rådgiver ved Fylkesutdanningssjefens kontor. Vi takker han for hans store engasjement gjennom mange år, og ønsker Knut lykke til videre i jobben på fylket. 

(29.01.2014)

OPUS Lofoten, har gleden av å kunne tilby kurs om aksjeloven med Jannicke Knudtzon Rokkan, advokat ved KPMG Law advokatfirma i Bodø. 

(29.01.2014)

Mandag 20.1.14 starter OPUS Lofoten opp med prosjektet Aktiv Ungdom. Prosjektet har 15 deltakere som i hovedsak er i aldersgruppen 16-24 år og målet med prosjektet er å gi unge arbeidssøkende tett oppfølging og avklaring for videre utdanning, veiledning for yrkesvalg og formidling av arbeid. 

(20.12.2013)

 Har du lyst til å lære litt om bruken av regneark.


 UB Skyn
(20.02.2012)

Vi vil gratulere UB Skyn med 2. plass for beste ungdomsbedrift i Antwerpen Belgia.

Vi i OPUS-Lofoten er glade for å få lov til å støtte flinke gründere.

(20.02.2012)

OPUS-Lofoten skal i sammarbeid med Høgskolen i Buskerud starte nytt høyskolestudium Metodeutvikling i språkopplærinen med vekt på suggesopedi" på Leknes.

(19.01.2012)

OPUS-Lofoten arrangerer begynnerkurs i suggestopedi, et metodekurs i den suggestopediske metoden for lærere.

OPUS-Lofoten
Besøksadresse
Vest-Lofoten VGS
Avd. Opus-Lofoten
Risaksla 25
8372 Gravdal

Postadresse
Vest-Lofoten VGS
Avd. Opus-Lofoten
Pb. 23
8376 Leknes
Telefon
: 75 65 45 00

Faks
: 76 08 19 40
Org.nr.
: 974 621 169
Åpningstid
: 08:00-15:30